Curs d'introducció a les PDI i als recursos que ofereix el Moodle