En aquest curs hi ha tota la informació, recursos i activitats que realitzarà la comissió d'Escola Verda del centre