Projecte interdisciplinar amb la poesia com a fil conductor