Aquest curs és per aquelles persones que els queda pendents alguna UF del mòdul 7 Tractament informàtic de la informació