INDICACIONS PER AL TREBALL DES DE CASA DURANT EL TANCAMENT DEL CENTRE