En aquest curs ens aproparem a diferents aspectes i gèneres artístics.

Tema 1: RETRAT

-Proporcions en la representació del rostre humà

-Exemples de retrats en la Història de l'art i la relació dels retratats amb el poder

-Realització d'un autoretrat a partir d'exemples de la Història de l'art

-Centrarem la mirada en l'artista Andy Warhol  qui treballa el tema del retrat de persones famoses.

Realitzarem una activitat en la que adoptarem el rol de Warhol i retratarem un famós actual tal com feia ell.

Tema 2POP ART

- Art pop i societat de consum

Tema 3: DISSENY GRÀFIC

- Logotip

- Pictograma